Over het event

Uitnodiging Reünistencongres
70 jaar Tandheelkunde Groningen
– voor Groningen door Groningen

Op vrijdag 12 april wordt een reünie van alumni Tandheelkunde gehouden met een Reünistencongres overdag en een feest in de avond. Als bonus is er voor de liefhebbers een hands-on practicum op zaterdagmorgen 13 april 2019, waar u het Skillslab van de opleiding kunt uitproberen en de kliniek kunt bezoeken.

We verwachten alle tandartsen die in Groningen hebben gestudeerd, tandartsen die in Groningen werkzaam zijn, en tandartsen die Groningen een warm hart toedragen en zin hebben in een goed congres.

Geef je op, informeer je studiegenoten, maak afspraken met je studiejaar en kom in groten getale naar Groningen op 12 en/of 13 april 2019.

Laten we er met z’n allen een unieke dag van maken!
Hans van Pelt, Henri Lohr, Sjoerd Bakker, Afke Oosterhaven, Eva Povel

De congrescommissie 70 jaar Tandheelkunde Groningen

Sprekers

Afke Oosterhaven

Marleen de Groot

Joerd van der Meer

Rob Mulié

Warner Kalk

Henri Lohr

Hans van Pelt

Christiaan Pol

Aarnoud Hoekema

Baucke van Minnen

Arie Hoeksema

Frank Abbas

Sjoerd Bakker

Reny de Leeuw

Marco Gresnigt

Jan ’t Hooft

Dick Barendregt

Annemarie Schuller

Inschrijven

 

 

Het inschrijven voor het reünistencongres kan via het volgende contactformulier. Een bevestiging en informatie over de betaling volgt handmatig via e-mail.

  Achternaam, voornaam en initialen (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Geslacht (verplicht)

  manvrouw

  Titulatuur

  Beroep (verplicht)

  Praktijknaam

  Plaats en jaartal afstuderen

  Telefoonnummer

  BIG nummer (indien van toepassing)

  Dieetrestricties

  Factuuradres (verplicht)

  De verschillende opties voor het aanmelden (hieronder kunt u een keuze maken):

  Optie 1: Congresdag 12-4 inclusief borrel, tarief € 295,-

  Optie 3: Feestavond 12-4 inclusief dinerbuffet, tarief € 100,-

  Optie 4: Combitarief congresdag en feestprogramma 12-4 inclusief dinerbuffet, tarief € 345,-

  Optie 6: Partnertarief (vermeld naam partner aub) alleen feest 12-4 inclusief dinerbuffet, tarief € 50,-

  Optie 7: Zaterdagochtend 13-4 Skillslab, tarief € 50,-

  Optie 8: Studenten combitarief congres en feestprogramma 12-4 inclusief dinerbuffet, tarief € 20,- Graag in de opmerkingen aangeven of je zowel overdag als in de avond aanwezig bent of alleen overdag.

  Kies hier uw aanmeld optie:

  Optie 1Optie 3Optie 4Optie 6Optie 7Optie 8

  Als u naast de gekozen optie in het uitklapmenu een tweede optie wilt kiezen dan kunt u deze noteren in het Opmerkingen veld hieronder.
  Als u een partner opgeeft voor de feestavond dan kunt u de naam van de partner noteren in het veld Opmerkingen hieronder.

  Opmerkingen

  Alle tarieven zijn BTW vrij

  Programma

  • 09:00 - 10:00

   Inloop, registratie, koffie & thee (Euroborg)

  • 10:00 - 10:10

   Dagopening Henri Lohr & Marleen de Groot (Kinepolis)

   Speakers:

   Henri Lohr

   Marleen de Groot

  • 10:10 - 10:15

   The Past - Inleiding (moderator Warner Kalk)

   Speakers:

   Warner Kalk

  • 10:15 - 10:40

   Orthodontie in Groningen - Rob Mulié

   In 1947 werd in Groningen de opleiding tot tandarts erkend als een volwaardige academische opleiding. Aan K.G. Bijlstra werd de taak toebedeeld het onderwijs in de Dento-Maxillaire-Orthopaedie op te zetten en hij werd in 1953 de eerste hoogleraar orthodontie in Groningen. Kees Booy werd zijn assistent en een keer onder het genot van een drankje vroeg Bijlstra aan Booy: “Hoe oud ben je nu? Zevenentwintig, wat kan jij dan nog veel doen”. En dat deed Kees Booy ook. Naast de plaat apparatuur werd de vaste apparatuur geïntroduceerd. De Begg Technique, van de Australiër Begg, die met behulp van de Amerikanen Brandt, Barrer, Williams en de Australiër Sims naar Groningen werd gebracht. Vol enthousiasme gingen de assistenten in opleiding onder leiding van Booy hiermee aan de slag. De apicale basis was heilig en er werd toen misschien wel te veel geëxtraheerd. Vaak eerste premolaren met als gevolg vlakke profielen. Door het onderzoek van Anne ten Hoeve gingen we minder extraheren en als er geëxtraheerd moest worden waren het de tweede premolaren. De profielen werden beter. De afdeling Orthodontie organiseerde cursussen in binnen- en buitenland. De European Begg Society of Orthodontics werd opgericht, de congressen zijn beroemd. Duterloo bracht de wetenschap, er werd onderzoek gedaan en de promoties volgden elkaar in hoog tempo op. Het vakgebied orthodontie werd geleid door wetenschap. De afdeling orthodontie werd bekend in heel Europa en ver daar buiten. De Orthodontisten opgeleid in Groningen kregen een stevig fundament mee, niet gehinderd door gebrek aan vaardigheden en waren zich bewust van hun (anatomische) grenzen. Is er sindsdien veel veranderd? Begrippen als anatomische grenzen en apicale basis lijken vergeten. Het profiel en de esthetiek spelen nu een grote rol. Extraheren lijkt niet meer nodig, alles wordt in de rij geperst. De plofkip orthodontie heeft haar intrede gedaan. Tenslotte nog een paar statements van Kees Booy: “Waar geen bot is kan geen tand staan”. “Zonder functie is er geen stabiliteit”. “Geef de tand de tijd”.

   Speakers:

   Rob Mulié

  • 10:40 - 11:05

   Kaakgewrichtsklachten: hoe knappen we die op? - Reny de Leeuw

   In de jaren '60 schreef professor Boering zijn proefschrift over kaakgewrichtsklachten. Uit zijn onderzoek bleek dat zulke klachten heel goed behandeld konden worden met vrij conservatieve methoden. Door de jaren heen werden er verschillende meer agressieve methoden geïntroduceerd; sommige ook met gelijkwaardige resultaten. Ook werd het duidelijk dat de occlusie of de stand van de kaken ten opzichte van elkaar niet vaak gecorrigeerd behoefden te worden om goede resultaten te bereiken. Bovendien bleek dat het kaakgwricht heel adaptief is en bleek, dat zelfs als men niets deed, de klachten vanzelf verminderden of weggingen. Tegenwoordig zijn er nog steeds verschillende groepen die meer of minder behoudende behandelmethoden aanhangen, ondanks dat er meer bewijs in de literatuur is ten gunste van behoudende behandelmethoden. Deze lezing gaat in op de verschillende typen van kaakgewrichtsklachten en de behoudende behandelmethoden die daarbij gebruikt kunnen worden.

   Speakers:

   Reny de Leeuw

  • 11:05 - 11:30

   Gezond door je mond - Frank Abbas

   De fundering van gebitselementen heeft in de afgelopen halve eeuw in Groningen steeds in wisselende mate aandacht gehad. De prijs voor behandeling was veelal langere tanden en anders werd het niet langer je tanden. Er zijn dan ook veel protheses gemaakt in de loop der jaren- een erg effectieve manier van parodontale behandeling. Eind tachtiger jaren begon de ontwikkeling van regeneratie van het parodontium, aanvankelijk met membraam-technieken, later met bioactieve stoffen. Gebitsbehoud kan nu samengaan met een acceptabele esthetiek. De aandacht voor een esthetische mond als belangrijke factor voor welbevinden van de patiënt heeft de laatste decennia een grote vlucht genomen. Parodontale plastische chirurgie voor recessiebedekking en klinische kroonverlenging is verder ontwikkeld voor een optimale esthetiek, vaak samen met restauratieve tandheelkunde. Er is een beter begrip ontstaan van de multifactoriële etiologie van parodontitis. Was het vroeger alleen plaque en tandsteen, dan zijn daar nu medische- en lifestyle factoren bijgekomen. Verdere ontwikkeling van vroegdiagnostiek en gepersonaliseerde preventie en curatie is in volle gang met de komst van ontstekingsmarkers, maar ook met sensoren voor voedingsintake, speekselfunctie, microbioom etc. Parodontitis kan niet alleen een gevaar voor de dentitie betekenen, maar kan ook een negatief effect op de algehele gezondheid hebben. Er is een immense hoeveelheid literatuur in de afgelopen decennia verschenen over de perio-medical link met effecten op diabetes, hart-en vaatziekten, pneumonie, zwangerschapscomplicaties, chronische nieraandoeningen, reuma en ook Alzheimer. Mondgezondheid heeft daarom niet alleen betekenis voor het behoud van de dentitie, maar is ook van invloed op de algehele conditie en het gezond ouder worden. Andersom zal de tandarts ook een rol kunnen gaan spelen in de vroegdiagnostiek aan de stoel met een speeksel- of vingerprik tests op bijv. diabetes, vitaminestatus en het vaststellen van risicofactoren voor hart en vaatziekten.

   Speakers:

   Frank Abbas

  • 11:30 - 11:55

   Cariës, nog steeds aanwezig? - Annemarie Schuller

   Er is veel bekend hoe cariës ontstaat en hoe het is te voorkomen. Toch komt het nog steeds veel en vaak voor. In deze voordracht brengt Annemarie Schuller u op de hoogte van de laatste cariësprevalentiecijfers uit het TNO-onderzoek 'Kies voor Tanden'. Cariës heeft een sterke sociaal economische gradiënt die bij alle leeftijdsgroepen gezien wordt. Dit probleem komt wereldwijd voor, ongeacht de grote diversiteit in tandheelkundige zorgsystemen. In deze lezing stelt Schuller ook de vraag in hoeverre een combinatie van een populatiegerichte strategie en een individuele aanpak zou kunnen bijdragen tot het voorkómen van cariës en het verminderen van de sociaal economische mondgezondheidsverschillen.

   Speakers:

   Annemarie Schuller

  • 11:55 - 12:00

   Pitch hoofdsponsor

  • 12:00 - 13:15

   Lunchpauze (Euroborg)

  • 13:15 - 13:20

   The Present - Inleiding (moderator Baucke van Minnen) - Kinepolis

   Speakers:

   Baucke van Minnen

  • 13:20 - 13:45

   Nog minder invasief! - Marco Gresnigt

   In deze presentatie laat Marco Gresnigt de nieuwste inzichten zien op het gebied van indirect restaureren. Moeten we de preparatie nog aanpassen voor de restauratie of hoeft dat niet meer? Moeten we knobbels overkappen of liever niet?

   Speakers:

   Marco Gresnigt

  • 13:45 - 14:10

   Iets van jezelf of iets uit een potje? - Dick Barendregt

   Behoud van eigen tanden en kiezen is de kern van de endodontologie en parodontologie. Echter, bij verlies of niet aangelegd zijn van de eigen tanden en kiezen, is de implantologie een populaire keuze geworden. Helaas is een implantaat een slechte kopie van het origineel. Het gebrek aan een natuurlijke verbinding met het kaakbot door middel van een parodontaal ligament maakt het voordeel van een implantaat meteen een groot nadeel: het beweegt niet. Daarmee is gebruik van implantaten bij jonge patiënten onmogelijk. Het parodontaal ligament geeft niet alleen bewegelijkheid maar ook de potentie tot eruptie, ontwikkeling van bot en gingiva en beweging door orthodontie. Daarom zijn autotransplantaten een zeer kansrijke optie en betere vervangingen voor tanden en kiezen dan implantaten. Daarnaast is het eindresultaat veelal niet te onderscheiden van de al aanwezige tanden en kiezen. Wel is het traject altijd interdisciplinair om een dergelijk eindresultaat te behalen.

   Speakers:

   Dick Barendregt

  • 14:10 - 14:35

   Slaapapneu - Aarnoud Hoekema

   Het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) is een slaapafhankelijke ademhalingsstoornis die wordt gekenmerkt door intensief snurken en gedeeltelijke of volledige obstructies van de ademweg tijdens de slaap. Het ziektebeeld heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de slaap van patiënt en partner, maar resulteert indien onbehandeld in vele gezondheidsrisico’s. Bij de behandeling van OSAS staat de behandelaar een groot arsenaal aan conservatieve, non-invasieve en chirurgische behandelmodaliteiten ter beschikking. Van oudsher werden de meeste patiënten behandeld middels Continuous Positive Airway Pressure of CPAP therapie. Chirurgische therapie werd vaak gereserveerd voor patiënten met uitgesproken anatomische afwijkingen in de bovenste luchtweg of wanneer een conservatieve behandeling niet slaagde. Behandeling van OSAS met Mandibulaire Repositie Apparaten (MRA) is de laatste jaren in populariteit toegenomen. De rol van u als tandarts en de rol van tandarts-specialisten bij de behandeling van OSAS wordt in deze voordracht uitgebreid belicht.

   Speakers:

   Aarnoud Hoekema

  • 14:35 - 15:00

   De uitneembare prothese: “to click or not to click”? - Hans van Pelt

   De processus alveolaris (de kaakwal) bestaat bij de gratie van de aanwezigheid van radices en gezonde periradiculaire weefsels. Het klikgebit was er niet zomaar opeens. Cuspidaten behouden of vitaal overhechten was 40 jaar geleden een eerste aanzet om dit proces te vertragen. Het heeft meer dan 25 jaar geduurd voordat implantaten werden geplaatst om er een uitneembare prothese op te klikken. In Groningen is sinds 1976 veel pionierswerk verricht en vele proefschriften zijn er geschreven. Om uiteenlopende redenen kunnen niet altijd implantaten geplaatst worden of zijn we terughoudend met het verwijderen van de restdentitie. In vogelvlucht een overzicht van wat er de afgelopen 40 jaar is gebeurd en waar we naar toe denken te gaan.

   Speakers:

   Hans van Pelt

  • 15:00 - 15:30

   Pauze - Euroborg

  • 15:30 - 15:35

   The Future - Inleiding (moderator Afke Oosterhaven)

   Speakers:

   Afke Oosterhaven

  • 15:35 - 16:00

   Mondzorg voor ouderen na 2029: richtlijn of maatwerk? - Arie Hoeksema

   In 2029 zit naast ieder kind aan weerszijden een oudere (> 65 jaar) in de wachtkamer van de tandarts. Veel van deze ouderen zijn nog in het bezit van eigen tanden en kiezen en willen goede mondzorg; andere ouderen ziet u niet meer omdat ze wegblijven. De mondzorg voor de ouderen boven de 80 jaar zal een ingewikkelde materie zijn. Veel ouderen kampen met cognitie problemen en zijn kwetsbaar. Andere ouderen ogen vitaal maar gebruiken veel medicatie en zijn wellicht nog complexer dan de erkende kwetsbaren. Zijn ouderen te behandelen volgens de richtlijnen die we in de tandheelkunde aan het ontwikkelen zijn of is feitelijk iedere oudere overgeleverd aan maatwerk? Naast de traditionele tandheelkundige diagnostiek zullen mondzorgprofessionals zich moeten bekwamen in het herkennen van deze kwetsbaarheid. De ouderen die in de thuissituatie worden verzorgd, zullen primair de zorg blijven van de eerstelijns mondzorgverleners. Zaken als levensverwachting, palliatieve zorgverlening en wilsbekwaamheid zullen dagelijkse problemen worden van de tandarts algemeen practicus en de mondhygiënist. Zijn we klaar voor deze transitie in de mondzorg of blijven we traditioneel in onze praktijkkamer afwachten wie zich meldt met problemen? Kortom durft u in 2029 bij een demente oudere thuis als tandarts de diagnose te stellen en een extractie, na overleg met de huisarts, ter plekke uit te voeren? Hoeksema daagt u uit daarover in discussie te gaan tijdens deze presentatie.

   Speakers:

   Arie Hoeksema

  • 16:00 - 16:25

   Dental skills en robotica - Joerd van der Meer

   U als tandarts moet over enorm veel vaardigheden beschikken. Historisch gezien zijn, naast communicatieve vaardigheden, de fijne motorische vaardigheden de belangrijke bekwaamheden van een tandarts. Om die reden heeft het ontwikkelen van fijne motoriek in de opleiding tot tandarts altijd een belangrijke rol gespeeld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren maar de meesten van ons herinneren zich de urenlange booroefeningen op resopal-plaat, kunststof elementen en natuurlijke gebitselementen nog wel. Tegenwoordig is het mogelijk om dit soort oefeningen te doen met behulp van 'virtual reality' in een gesimuleerde omgeving. Maar gezien alle technische ontwikkelingen is het maar de vraag of de tandarts in de toekomst nog zulke goede motorische vaardigheden nodig heeft. Momenteel wordt hard gewerkt aan robot oplossingen die de manuele vaardigheden vergemakkelijken of zelfs volledig overnemen. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de nieuwe technologie die beschikbaar komt in het tandheelkundige onderwijs en in de algemene praktijk. Ook wordt dieper ingegaan op de consequenties van dergelijke ontwikkelingen op het onderwijs en de uitvoering van de tandheelkunde. En daarmee wordt getracht om een glimp van de toekomst zichtbaar te maken.

   Speakers:

   Joerd van der Meer

  • 16:25 - 16:50

   Teamconcept: 'werk in uitvoering' - Jan 't Hooft

   In 1947 werd in Groningen gestart met de ontwikkeling van een academische opleiding tot tandarts. Nagenoeg alle studenten waren in die jaren man en vestigden zich na afloop bij voorkeur in een praktijk aan huis. Nu is de meerderheid van de afstuderenden vrouw, werkt meer dan de helft van de tandartsen nog in een solo praktijk maar verschuift dat percentage snel. De groeiende administratieve lastendruk en de inhoudelijke divergentie van het vak vragen om een andere benadering. Multidisciplinaire samenwerking is nu de norm. Daarnaast maakt het eigen ondernemerschap in rap tempo plaats voor ketenzorg. Welke kant gaat het op met de tandheelkunde en het tandheelkundig team? Hoe is straks de taakverdeling in de zorg en wat betekent dit voor de opleidingen?

   Speakers:

   Jan ’t Hooft

  • 16:50 - 17:00

   Afsluiting door Marleen de Groot

   Speakers:

   Marleen de Groot

  • 17:00 - 18:00

   Groningse borrel - Euroborg

  • 18:00 - 0:00

   Voor de feestgasten: Feestelijk avondprogramma inclusief dinerbuffet - Euroborg

  • 09:30 - 13:00

   'Van Villa Volonté naar Skillslab': hands-on practicum en rondleiding kliniek

   Voor iedere tandarts begon alles op de prekliniek. Of het nu was in Villa Volonté, in de kelder of op het huidige Skillslab – het vaardighedenonderwijs is altijd een onderdeel geweest van de opleiding in Groningen. Tijdens het programma krijgt u de kans om oude oefeningen te herhalen en nieuwe te proberen, maar ook om onze nieuwe technieken en materialen te leren kennen tijdens verschillende practica. (Bij goed resultaat volgt natuurlijk een stempel op het toetsformulier!) De mogelijkheid wordt geboden om in te tekenen op de verschillende onderdelen en daarnaast laten we de geïnteresseerde collegae natuurlijk graag onze huidige faciliteiten zien.

   Speakers:

   Christiaan Pol

   Sjoerd Bakker

  • 13:00 - 13:30

   Lunch

  Praktische informatie

  Hotel

  Mocht u overwegen een hotelovernachting te boeken
  dan kunt u gebruik maken van een speciale kortingsregeling bij het NH
  Hotel (tegenover het UMCG). Als u boekt via deze link ontvangt u
  automatisch de korting. Een kamer voor eenpersoons gebruik kost EUR
  94,90 per kamer per nacht en een kamer voor tweepersoons gebruik kost
  EUR 110,80 per kamer per nacht.

  Bereikbaarheid

  De congreslocatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Treinstation Europapark ligt op 5 minuten loopafstand van de congreslocatie en ook stoppen er bussen voor de ingang.

  Met de auto neemt u, komende vanaf het Julianaplein, afslag Groningen zuid oost richting Hoogezand. Daarna neemt u de afslag Euroborg / Europapark. U kunt parkeren in de parkeergarage (P1) of op P2 (tegenover de Jumbo).

  Jaargenoten

  Tijdens het congres zijn er diverse mogelijkheden om te ontdekken wie van uw jaargenoten aanwezig zijn. Bent u benieuwd of een specifiek persoon zich al aangemeld heeft? Neem dan contact met ons op via [email protected].

  Registratiepunten

  Het congres is aangemeld bij het KRT. Mocht u uw BIG-nummer nog niet doorgegeven hebben bij uw aanmelding dan kunt u deze nog noteren bij de inschrijfbalie. Bent u lid van een ander register, dan kunt u een kopie van het certificaat dat u ontvangt tijdens het congres insturen naar uw eigen register.

  Overige vragen

  Mocht u praktische vragen hebben over het congres dan kunt u een e-mail sturen aan [email protected]

  Fotogalerij

  Bekijk diverse foto's van de opleiding en de afdeling tandheelkunde.

  Sponsoren

  Berichten

  Informatie