Dr. Arie Hoeksema, tandarts-geriatrie, is in 1991 als tandarts aan de RUG afgestudeerd. In 1993 heeft hij zich gevestigd als tandarts algemeen practicus in Winschoten. Daarnaast is hij sinds 1991 parttime werkzaam in de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen in diverse verpleeghuizen in zijn regio. In 2016 is hij vanuit de afdeling MKA chirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG gepromoveerd op het proefschrift ‘Oral health in frail elderly‘.

Naast zijn aanstelling bij MKA chirirgie als senior onderzoeker en cursusleider is hij tevens als gastdocent verbonden aan het CTM Groningen ten behoeve van de geriatrische tandheelkunde. Begin 2017 is hij toegetreden tot de RAC van KIMO in het domein mondzorg voor ouderen. Relevante registraties: Tandarts-geriatrie (NVGD), Tandheelkundig Slaapgeneeskundige (NVTS) en TSVI-p (NVOI).