Christiaan Pol studeerde in 2010 af als tandarts en deed onderweg ruime ervaring op met het skillslab-onderwijs. Ondertussen gaf hij uitgebreide steun aan de jonge studievereniging Archigenes – wat hem daar de titel Lid van Verdienste opleverde. Inmiddels is hij terug op het CTM als jaarcoördinator van jaar 2 op het skillslab en bezig met het afronden van een promotie-onderzoek op het gebied van de prothetiek op implantaten in combinatie met digitale technieken.