Dr. Dick Barendregt studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen.  In 1991 startte hij met zijn postacademische opleiding in de parodontologie aan ACTA. Deze opleiding rondde hij in 1994 af en werd erkend als Parodontoloog (NVvP). In 1996 werd door hem de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam opgericht. Daar houdt hij zich naast de parodontologie bezig met de implantologie als Implantoloog (NVOI). Hij is initiator van de Proclin Rotterdam. Deze verwijsmogelijkheid in de mondzorg is ontstaan uit de in de afgelopen 18 jaar sterk groeiende patiënten behandeling binnen interdisciplinair teamverband. In 2009 promoveerde Barendregt op zijn proefschrift ‘Probing around teeth’ aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 2013 actief binnen het landelijk kwaliteitsbeleid voor de mondzorg en in die hoedanigheid vanaf begin 2017 voorzitter van de Richtlijn Advies Commissie (RAC) bij het Kennisinstituut Mondzorg (KiMo).