Jan ‘t Hooft (1959) volgde de opleiding Tandheelkunde aan de RUG van 1978 tot 1985. Daarna werd hij docent bij de vakgroep Sociale Tandheelkunde, tot 1990. Vanaf 1986 tot heden is ’t Hooft werkzaam in de groepspraktijk ‘t Hooft en Oosterhaven. Daarnaast is hij werkzaam geweest als zelfstandig beleidsadviseur en als kwartiermaker voor de nieuwe opleidingen Tandheelkunde/ Mondzorgkunde. Hij vervult diverse bestuurs- en adviesfuncties voor KNMT, RUG en ministerie van OCW.