Dr. Joerd van der Meer deed in 1989 tandartsexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na de militaire dienst als tandarts bij de Koninklijke Marine, werkte hij enkele jaren in een groepspraktijk in Drenthe. Sinds 1995 is hij parttime medewerker van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde te Assen. In 1996 begon hij als docent voor de disciplinegroep Tandheelkunde/ Mondhygiëne van de RuG. Vanaf 1998 tot januari 2002 was hij werkzaam als docent en onderzoeker bij de afdeling endodontologie van de KUN onder leiding van dr. Werner Willemsen. Sinds 1998 heeft hij een verwijspraktijk voor endodontologie gedurende twee dagen in de week. Sinds januari 2002 is Van der Meer parttime werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar hij in 2016 is gepromoveerd op 3D technologie en digitale workflows. Tevens is hij sinds 2009 ‘Honorary Research Associate’ bij het University College of London Eastman Dental Institute.