Sjoerd Bakker studeerde in 1985 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij startte direct daarna met twee collega’s tandheelkundig centrum  KD2. In 1998 was hij grondlegger van tandheelkundig centrum ‘Carabelli’ in Sliedrecht. Uiteindelijk werken er tien collegae en werden alle tandheelkundige disciplines onder een dak gebracht. Zelf focuste hij zich vanaf 2002 voornamelijk op de restauratieve tandheelkunde. Vanaf 2008 combineert hij zijn klinische werkzaamheden met onderwijs. Hij is verbonden aan de expertisegroep ‘Fixed’ van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde in het UMC Groningen. Daar is hij als docent en coördinator primair belast met het theoretische en klinische onderwijs op het gebied van vaste restauratieve voorzieningen.